Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
15 - rozwiń Zamontowanie lustra. Uporzadkowanie, monitorowanie kortu tenisowego. zapytanie Piotr Kurczewski 2020-09-24 2020-09-30
14 - rozwiń W sprawie uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej. interpelacja Mariola Kondracka 2020-09-17 2020-09-30
13 - rozwiń ustawienia tabliczek kierunkowych z numerami porzadkowymi nieruchomości. interpelacja Iwona Sznajdrowicz 2020-09-14 2020-09-30
12 - rozwiń Rozpoczęcie prac zwiazanych z monitoringiem interpelacja Wiesław Wypych 2020-11-02 2020-11-25
11 - rozwiń Wniosek mieszkańców ul. Legnickiej zapytanie Marta Lelko 2020-05-26 2020-06-19
10 - rozwiń w sprawie zamontowanie progu zwalniajacego interpelacja Stanisław Januszko 2020-05-19 2020-05-26
9 - rozwiń Mieszkańcy ul. Pięknej zwracają się z prośba o załatanie wyrwy na poboczu zapytanie Tomasz Tertel 2020-05-08 2020-05-20
8 - rozwiń W sprawie umorzenia podatków od nieruchomości zapytanie Norbert Schindzielors 2020-04-28 2020-05-06
7 - rozwiń W sprawie wodociągowania oraz kanalizacji wsi zapytanie Norbert Schindzielors 2020-04-28 2020-05-11
6 - rozwiń W sprawie rozbitych okien i zwisajacych, ostrych elementów szyb w budynku po byłej restauracji interpelacja Damian Kopiś 2020-03-02 2020-03-06
5 - rozwiń W sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Rzecznej interpelacja Łukasz Sarzyński 2020-02-26 2020-03-03
4 - rozwiń Budowa, kontynuacja chodnika biegnącego od ul. Skłodowskiej interpelacja Marta Lelko 2020-01-31 2020-03-03
3 - rozwiń Budowa chodnika wzdłuż ul. Legnickiej interpelacja Marta Lelko 2020-01-31 2020-03-03
2 - rozwiń Zamontowanie lustra drogowego interpelacja Damian Kopiś 2019-12-11 2020-02-20
1 - rozwiń W sprawie drogi i zatkanego przepustu w Grodnicy interpelacja Wiesław Wypych 2019-11-28 2019-12-20