Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa, kontynuacja chodnika biegnącego od ul. Skłodowskiej

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marta Lelko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Powiatowy Zarząd Dróg

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-03