Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie rozbitych okien i zwisajacych, ostrych elementów szyb w budynku po byłej restauracji

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-03-02, data przekazania: 2020-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Kopiś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.7000.15.2020, data odpowiedzi: 2020-03-06