Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie zamontowanie progu zwalniajacego

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-05-19, data przekazania: 2020-05-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Januszko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.720.28.2020, data odpowiedzi: 2020-05-26