Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony P. Poż stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Budżetowa stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Rolna, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018