Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie umorzenia podatków od nieruchomości

Numer: 8, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Norbert Schindzielors radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz oOlszyny

Wydział merytoryczny: FN.3120.07.2020, data odpowiedzi: 2020-05-06