Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ustawienia tabliczek kierunkowych z numerami porzadkowymi nieruchomości.

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Iwona Sznajdrowicz wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: Burmistrz Olszyny, data odpowiedzi: 2020-09-30