Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Mieszkańcy ul. Pięknej zwracają się z prośba o załatanie wyrwy na poboczu

Numer: 9, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-05-08, data przekazania: 2020-05-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Tertel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.720.10.2020, data odpowiedzi: 2020-05-20