Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie wodociągowania oraz kanalizacji wsi

Numer: 7, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Norbert Schindzielors radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.7000.27.2020, data odpowiedzi: 2020-05-11