Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek mieszkańców ul. Legnickiej

Numer: 11, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-05-26, data przekazania: 2020-05-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marta Lelko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.720.10.2020, data odpowiedzi: 2020-06-19