Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek mieszkańców ul. Legnickiej

Numer: 11, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-05-26, data przekazania: 2020-05-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marta Lelko radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: