Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej.

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-09-17, data przekazania: 2020-09-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariola Kondracka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.720.58.2020, data odpowiedzi: 2020-09-30