Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Rzecznej

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Olszyny
data wpływu: 2020-02-26, data przekazania: 2020-02-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Sarzyński wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Olszyny

Wydział merytoryczny: UAN.720.17.2020, data odpowiedzi: 2020-03-03