Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kurczewski 0przewodniczący
Marta Lelko członek
Iwona Sznajdrowicz członek
Tomasz Tertel 1 wiceprzewodniczący