Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kurczewski 1 wiceprzewodniczący
Patryk Ostrowski członek
Małgorzata Repelewicz członek
Tomasz Tertel 0przewodniczący