Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Wiesław Wypych za
2 Małgorzata Repelewicz za
3 Łukasz Sarzyński za
4 Ryszard Roszyk za
5 Tomasz Tertel za
6 Piotr Kurczewski za
7 Iwona Sznajdrowicz za
8 Stanisław Januszko nieoddany
9 Mariola Kondracka nieoddany
10 Patryk Ostrowski nieoddany
11 Artur Okuniewicz nieobecny
12 Marta Lelko nieobecny
13 Damian Kopiś nieobecny
14 Roman Grubizna nieobecny
15 Norbert Schindzielors nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 2 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Januszko za
2 Wiesław Wypych za
3 Małgorzata Repelewicz za
4 Łukasz Sarzyński za
5 Ryszard Roszyk za
6 Damian Kopiś za
7 Tomasz Tertel za
8 Piotr Kurczewski za
9 Iwona Sznajdrowicz za
10 Mariola Kondracka nieoddany
11 Patryk Ostrowski nieoddany
12 Artur Okuniewicz nieobecny
13 Marta Lelko nieobecny
14 Roman Grubizna nieobecny
15 Norbert Schindzielors nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 1 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 1 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 1 0 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Januszko za
2 Wiesław Wypych za
3 Małgorzata Repelewicz za
4 Łukasz Sarzyński za
5 Marta Lelko wstrzymał się
6 Ryszard Roszyk za
7 Damian Kopiś za
8 Tomasz Tertel za
9 Piotr Kurczewski za
10 Iwona Sznajdrowicz za
11 Mariola Kondracka nieoddany
12 Artur Okuniewicz nieobecny
13 Patryk Ostrowski nieobecny
14 Roman Grubizna nieobecny
15 Norbert Schindzielors nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 1 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 0 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Januszko za
2 Wiesław Wypych za
3 Małgorzata Repelewicz za
4 Łukasz Sarzyński za
5 Marta Lelko wstrzymał się
6 Ryszard Roszyk wstrzymał się
7 Damian Kopiś za
8 Tomasz Tertel za
9 Piotr Kurczewski za
10 Iwona Sznajdrowicz za
11 Mariola Kondracka nieoddany
12 Artur Okuniewicz nieobecny
13 Patryk Ostrowski nieobecny
14 Roman Grubizna nieobecny
15 Norbert Schindzielors nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 1 4