Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Januszko za
2 Wiesław Wypych za
3 Artur Okuniewicz wstrzymał się
4 Małgorzata Repelewicz za
5 Łukasz Sarzyński za
6 Marta Lelko wstrzymał się
7 Ryszard Roszyk za
8 Damian Kopiś wstrzymał się
9 Tomasz Tertel wstrzymał się
10 Piotr Kurczewski za
11 Mariola Kondracka za
12 Patryk Ostrowski za
13 Roman Grubizna za
14 Norbert Schindzielors za
15 Iwona Sznajdrowicz za