Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Stanisław Januszko za
2 Wiesław Wypych za
3 Artur Okuniewicz za
4 Małgorzata Repelewicz za
5 Łukasz Sarzyński za
6 Marta Lelko za
7 Ryszard Roszyk za
8 Damian Kopiś wstrzymał się
9 Tomasz Tertel za
10 Piotr Kurczewski za
11 Mariola Kondracka wstrzymał się
12 Patryk Ostrowski za
13 Roman Grubizna przeciw
14 Norbert Schindzielors przeciw
15 Iwona Sznajdrowicz wstrzymał się